בדיקת ציוד

בגדול. יש בכל אמבולנס ספר(חוברת) ופשוט עובדים לפי הספר
בכל מקרה הנהג תמיד יכול לעזור
חזרה לפורום מקצועי

ההודעה המקורית

בדיקת ציודlonlon9012:55 30/06
בדיקת ציודנחום ב13:57 01/05