שיבוצים לפברואר 2020
לילהבוקרערב
פ"תרה"עקראוןשוהםאור יהודהפ"תרה"עקראוןשוהםאור יהודהפ"תרה"עקראוןשוהםאור יהודה
משתלםמשתלםמשתלםמשתלםמשתלםמשתלםמשתלםמשתלםמשתלםמשתלםמשתלםמשתלםמשתלםמשתלםמשתלם
1שרוני הרוש + ליהיא תמריטומי קפע 10פיבלמן שמואל + פ"ת נוערשגיא לירון + פריאל רוזנברג קניקול + רוני מאירי
2אאיתי רייז טרבקה כהן קפב 47פריאל רוזנברג קבתיה קפ"מ 3 רות קפמ 3עומרי רביב קפב + פ"ת נועריוני טרומפטרנוער קראוןרועי ק
3בבתיה קפ"מ 3 מוריה שרגא טשי שפק קפמ 3 + רבקה כהן קפב 47נועה נוי טפריאל רוזנברג קנוער פתעומרי רביב קפב + קראון נוער רבקה כהן קפב 47יאיר פסטרנק
4גפריאל רוזנברג קשמוליק ריינוס קשי שפק קפמ 3מוריה שרגא טבתיה קפ"מ 3 רבקה כהן קפב 47אלמוג ביטון ב"ג + שמוליק ריינוס קלירי צדוק ב"גמעיין ל,ליהיא תפריאל רוזנברג ק + קראון נוער
5דדביר אלונימירי חלמיש 34רות קפמ 3נועה נוי טנועם ויזל קפצ 3מוריה שרגא טשי שפק קפמ 3 + נעה שטמלר (שר"למירי חלמיש 34יהונתן מורד 34קובי מונוביץ + דניאל ארשטייםרועי ב, אלי סקראון נוער + דוד לוונטל
6הפיבלמן שמואלרבקה כהן קפב 47אלמוג ביטון ב"ג + עמית ורשהמירי חלמיש 34 + זיו צצקסדולב כהןשי שפק קפמ 3רות קפמ 3 + טל ריבק (שר"ל)משה שומן קפע 9לירי צדוק ב"ג + שמוליק ריינוס קנדב פחימה קפע 9שיר ד,עמית געומרי רביב קפב
7ובר שפורן ט + יוני טרומפטרשמוליק ריינוס ק + אביאלנדב פחימה קפע 9צ׳רנייק שלירבקה כהן קפב 47נועה גרוס + שיר דהןפריאל רוזנברג קזיד אדםמדר עומרליאור משתלםניקול + קורן זילברמן
8שעומר מדרחזקי אורי סלע + שחר תשובהפ"ת נוערשמרית + אייל בקראון נוער
9אטרומפטר יוני + שמואל פיבלמןאיתי רייז טיעקב גורטמןרבקה כהן קפב 47משה שומן קפע 9מוריה שרגא טבתיה קפ"מ 3 יעל מוסקל (שר"ל + נועה נוי טקצנובסקי איטל + דניאל ארשטייםמשה שומן קפע 9 + פ"ת נוערשוורץ ענבל + קראון נוער יואב קשי + סולומוןאלחנן אלון נהג
טו בשבט10בשמוליק ריינוס קבתיה קפ"מ 3 מוריה שושן (שר" + מוריה שרגא טשי שפק קפמ 3טל ריבק (שר"ל) + עמית ברזלשמוליק ריינוס קרבקה כהן קפב 47נעה הרשושנים
11געמית ברפמןפריאל רוזנברג ק + יוני טרומפטררות קפמ 3שי שפק קפמ 3מוריה שרגא טצחי ממןסעדון שגיא + קארו רואיהרשקוביץ יעל + עמי משארי טקראון נוער + רבקה כהן קפב 47עדי ג
12דעמית ברפמןעמי משארי טעדן אסוליןנועה נוי טרות קפמ 3בתיה קפ"מ 3 מוריה שרגא טדביר אלוני שמוליק ריינוס קצברי דורעדי צ, הדספריאל רוזנברג ק + קראון נוער
13הגורדון ברקאלחנן אלון נהגצברי דוראלה הייבין קפצ יובל גולן קפצ 3 + נועה נוי טבתיה קפ"מ 3 נעה שטמלר (שר"ל + מוריה שרגא טמוריה פנחסי טנדב פחימה קפע 9רבקה כהן קפב 47 + עמית ולדינגרעומרי רביב קפב + מיכל האלחנן אלון נהג
14ותמיר זכריה + יוני טרומפטרנדב פחימה קפע 9אלעד בר שמאישלומי אסקל + דובי רוזן אלמוג ביטון ב"ג + רבקה כהן קפב 47פריאל רוזנברג קשגב רחמים + דניס קסטלברק גרפונקל + איתי כהןשגיא לירון
15שליהי חיון קפצ 3ליפזפיבלמן שמואלטל רבין + שחר רייכמןמאיה כ + ליאן בחודזקולייב‬‎ ‫בטיר + קראון נוער לירי צדוק ב"ג + פיבלמן שמואלפ"ת נוערקראון נוער + פיני ענבר + מיכל חליפהקציאשוילי מרינה
16ארבקה כהן קפב 47איתי רייז טקציאשוילי מרינהשמוליק ריינוס קנועה נוי טמוריה שרגא טעומרי רביב קפב נעה אלקיים (שר" + רות קפמ 3שמוליק ריינוס קיובל גולן קפצ 3רבקה כהן קפב 47עומרי רביב קפב + סולומוןפריאל רוזנברג ק
17בהרשקוביץ יעלנועה נוי טשי שפק קפמ 3מוריה שרגא טבתיה קפ"מ 3 רות קפמ 3 + יעל מוסקל (שר"לנדב פחימה קפע 9 + קובי מונוביץמשה שומן קפע 9תומר מזור קפצ 3רועי ב + ניקולקראון נוער + עומרי רביב קפב
18גאיתי רייז טרבקה כהן קפב 47תומר מזור קפצ 3 + שמוליק ריינוס קנעה שטמלר (שר"ל + רות קפמ 3שרון סלייטר,יקוטל ריבק (שר"ל)פריאל רוזנברג קשמוליק ריינוס קעמית ורשה ט + אלי סגמןקציאשוילי מרינה
19דמוריה פנחסי טמוריה שרגא טנועה נוי טנעה אלקיים (שר" + בתיה קפ"מ 3 אלון ריזקאן ט נ + פריאל רוזנברג קספיר (שר"ל) + רות קפמ 3רבקה כהן קפב 47דר' אסתי דהאןעדי צ, נויהורשה עמית + תומר מזור קפצ 3
20הליהי חיון קפצ 3שמריתרות קפמ 3בתיה קפ"מ 3 מוריה שרגא טרבקה כהן קפב 47ספיר (שר"ל) + עומרי רביב נהגנדב פחימה קפע 9תומר מזור קפצ 3ליהי חיון קפצ 3יעל ס + אראל ליונס
21ונדב פחימה קפע 9ליהי חיון קפצ 3פריאל רוזנברג קשיר דהן + שגב ריכטרניקול, אליה
22שענבר + ליאןליהיא עציץ + רוני מאירי
23אליהי חיון קפצ 3תומר מזור קפצ 3אור ש,הראל ג
24בטליה, נעמה
25גמאיה מ, עינב ו
26דשמריתשגיב ר,נויה
27המיכל ה, רועי ב
28ושגב רחמים + דניס קסטלליהיא ע, אליה מ
29שמאיה כ, מיכל ח
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 20:02 17/02
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.