שיבוצים לספטמבר 2019
לילהבוקרערב
פ"תרה"עקראוןשוהםאור יהודהפ"תרה"עקראוןשוהםאור יהודהפ"תרה"עקראוןשוהםאור יהודה
משתלםמשתלםמשתלםמשתלםמשתלםמשתלםמשתלםמשתלםמשתלםמשתלםמשתלםמשתלםמשתלםמשתלםמשתלם
1אשי שפק קפמ 3 + יוני טרומפטריהונתן מורד 34ירט אלקה + איתי אשר קפצ 35שירה לבשטיין קפבתיה קרבוצוב קפ + יוני טרומפטרליהי חיון קפצ 3אור הרשקו קפצ 3יובל גולן קפצ 3 + שרון סלייטרארין תג'ר 35שי שפק קפמ 3 + מוריה שרגא יהונתן מורד 34 + בספלצ'יק מיכלשפורן בר + אור הרשקו קפצ 3ניקול + נועם ויזל קפצ 3אלחנן אלון אסה" + שוורץ ענבל
2ביהונתן מורד 34נועם ויזל קפצ 3אלחנן אלון אסה"אור הרשקו קפצ 3שי שפק קפמ 3בתיה קרבוצוב קפהראל ר + שירה לבשטיין קפאיתי אשר קפצ 35בספלצ'יק מיכל + ליהי חיון קפצ 3יובל גולן קפצ 3 + לירי צדוק טלי מרינו קפע 1נעה ב + ארין תג'ר 35גרמה ירין + איתי אשר קפצ 35
3גליהי חיון קפצ 3יובל גולן קפצ 3אלחנן אלון אסה"ארין תג'ר 35גרמה יריןבתיה קרבוצוב קפ + חן כספינועם ויזל קפצ 3 + נועה נוישי שפק קפמ 3 + אלעד צהליהונתן מורד 34 + פישביין ברקצחי ממןקליין אסף + ארין תג'ר 35אור הרשקו קפצ 3שירה לבשטיין קפאלי סגמן + יהונתן מורד 34ורשה עמית + איתי אשר קפצ 35
4דארין תג'ר 35אור הרשקו קפצ 3שירה לבשטיין קפאיתי אשר קפצ 35ליהי חיון קפצ 3 + בספלצ'יק מיכליהונתן מורד 34דוד ציסנסקי + בתיה קרבוצוב קפיובל גולן קפצ 3 + פישביין ברקנועם ויזל קפצ 3שי שפק קפמ 3 + גדי סימוביץ טלירי צדוק + רות קפמ 3שוורץ ענבל + בטיריובל גולן קפצ 3 + נויהטלי מרינו קפע 1 + קראון נוער
5הגדי סימוביץ טטוויטוטלי מרינו קפע 1אורן פורן מוריה שרגאזוהר דותן מכבי פישביין ברקאלקה ירטשי שפק קפמ 3נועה נוי טבתיה קרבוצוב קפמיכל האור הרשקו קפצ 3 + פישמן עופר
6ואלחנן אלון אסה" + אביעד יונצהירט אלקה + פרויליך תמר יהודה רפפורטאור הרשקו קפצ 3נועם טוויג קפע שירה לבשטיין קפיובל גולן קפצ 3גליה + אורי סלענועם ויזל קפצ 3בספלצ'יק מיכל + מיכל שייןאיתי אשר קפצ 35 + קראון נוער הראל גדעוני + ליאן בוחניקארין תג'ר 35 + שוורץ ענבל
7שאיתי אשר קפצ 35ארין תג'ר 35ליהי חיון קפצ 3 + בטיראור הרשקו קפצ 3 + ירומין איגורנועם ויזל קפצ 3 + פינימעין שליט + ברק גרפונקליובל גולן קפצ 3 + קציאשוילי מרינהנועה חזן + ברוכי שנירנועם ויזל קפצ 3אור שלמה + ליהיא תמרישוורץ ענבל + יובל גולן קפצ 3
8אירט אלקה + גרמה יריןאלחנן אלון אסה"בתיה קרבוצוב קפשי שפק קפמ 3רות קפמ 3שירה לבשטיין קפאיתי אשר קפצ 35יובל גולן קפצ 3אור הרשקו קפצ 3אלחנן אלון אסה" + שוורץ ענבלנעה בקציאשוילי מרינה + ארין תג'ר 35
9ביובל גולן קפצ 3אור הרשקו קפצ 3גרמה יריןקצנובסקי איטלארין תג'ר 35שי שפק קפמ 3בתיה קרבוצוב קפליהי חיון קפצ 3נועם ויזל קפצ 3רות קפמ 3שירה לבשטיין קפאיתי אשר קפצ 35ליהי חיון קפצ 3 + שוורץ ענבלצחי מדינה + נועם ויזל קפצ 3
10גשירה לבשטיין קפאיתי אשר קפצ 35אלחנן אלון אסה"רות קפמ 3 + רוטר ליפזארין תג'ר 35בתיה קרבוצוב קפאור הרשקו קפצ 3 + פישביין ברקשי שפק קפמ 3נועם ויזל קפצ 3יובל גולן קפצ 3ליהי חיון קפצ 3ליהיא ע, נועם ופישמן עופר + שוורץ ענבל
11דנועם ויזל קפצ 3אור הרשקו קפצ 3שי שפק קפמ 3 + ברוכי שניררות קפמ 3בתיה קרבוצוב קפלירי צדוק + ליהי חיון קפצ 3שירה לבשטיין קפארין תג'ר 35מעין שליט + יובל גולן קפצ 3איתי אשר קפצ 35
12הליהי חיון קפצ 3שירה לבשטיין קפארין תג'ר 35יובל גולן קפצ 3איתי אשר קפצ 35בתיה קרבוצוב קפנועם ויזל קפצ 3שי שפק קפמ 3פישביין ברקירט אלקה + רות קפמ 3אור הרשקו קפצ 3נועם ויזל קפצ 3אלחנן אלון אסה"ליהי פ, מעיין א
13ואור הרשקו קפצ 3קסל רגב + אליצור יאירפישביין ברקירט אלקה + פרויליך תמר לוונטהל דוד + יובל גולן קפצ 3איתי אשר קפצ 35נויה + יהב גלעדארין תג'ר 35ליהי חיון קפצ 3ברוכי שנירהראל גדעוני + ניקולקציאשוילי מרינה
14שליהי חיון קפצ 3שירה לבשטיין קפשוורץ ענבלליהיא עציץ + מאיה כהןברוכי שניראור שלמה + מיכל היימר
15אצביקה חן טיוני טרומפטר + דור צברינועם ויזל קפצ 3 + נועה נוי טליהי חיון קפצ 3 + גל בן שטריתבתיה קרבוצוב קפאור הרשקו קפצ 3 + אופיר כהןנועם ויזל קפצ 3שי שפק קפמ 3 + עידו לינדמן טשירה לבשטיין קפליטל שרצמןאדר ח + ארין תג'ר 35יובל גולן קפצ 3
16ביוני טרומפטר + עידו לינדמן טשירה לבשטיין קפאלחנן אלון נהגארין תג'ר 35יובל גולן קפצ 3 + גדי סימוביץ טבתיה קרבוצוב קפ + ירין גרמהשי שפק קפמ 3אלינור גרינבלט + נועה נוי טנועם טוויג קפע + ארז אגסירות קפמ 3איתי אשר קפצ 35 + בספלצ'יק מיכליובל גולן קפצ 3 + גל בן שטריתליהי חיון קפצ 3הדס ל + רמיאור הרשקו קפצ 3
17גאיתי אשר קפצ 35 + פישמן עופרקסל רגב + יובל גולן קפצ 3אלחנן אלון נהג + יאיר גודלבסקישוקי סבסארין תג'ר 35 + אלינור גרינבלטשירה לבשטיין קפמיכל חליפה + עינב וינרבנוער קראון + אבי לויברוכי שניר + ליהי חיון קפצ 3אור הרשקו קפצ 3תמר גרסיאלשיר דהןנועם ויזל קפצ 3 + נוער קראון
18דליהי חיון קפצ 3 + צביקה טאור הרשקו קפצ 3נועם ויזל קפצ 3יובל גולן קפצ 3שירה לבשטיין קפנועה נוי טאיתי אשר קפצ 35אור הרשקו קפצ 3 + שמריתליהי חיון קפצ 3 + מיכל בלסבצקיגדי סימוביץ טמעין שארין תג'ר 35
19השמריתמירי + גדי סימוביץ טדביר אלוני טשי שפק קפמ 3צביקה חן טזוהר דותן מכבי + אורן פורן ברק פישביין + נועה נוי טרות קפמ 3טרומפטר יוני + בתיה קרבוצוב קפאיתן טיברגרארשטיין דניאלמיכל ה + הראל ר
20וטרומפטר יוני + דביר שלמה אסקולנוי מרק + ברק פישבייןיאיר הירש + דודי רוזנברגדוד לוונטליהב + גליה בבספלצ'יק מיכל + ליאור חוניוברוכי שניר + יואל מייסנרברק ג + ליאן בקציאשוילי מרינה
21שאלחנן אלון נהגיואל מייסנרשירה לבשטיין קפ + יאיר פרנסוקיובל גולן קפצ 3איתי אשר קפצ 35איתי כהןנועם ויזל קפצ 3שירה לבשטיין קפ + מיטרני סהר יוסףפואדפנטל פנחס + איתי אשר קפצ 35הראל גדעוני + ליהיא עציץקציאשוילי מרינה
22אקצנובסקי איטל + ליהי חיון קפצ 3בתיה קרבוצוב קפשי שפק קפמ 3 + אשר רוזנבלטארין תג'ר 35איתמר כהן + נועם ויזל קפצ 3רות קפמ 3שירה לבשטיין קפ + בספלצ'יק מיכליובל גולן קפצ 3אור הרשקו קפצ 3מיכל יהודאיתי אשר קפצ 35
23בשירה לבשטיין קפיובל גולן קפצ 3אור הרשקו קפצ 3 + דור צברינוי מרקאיתי אשר קפצ 35שי שפק קפמ 3בתיה קרבוצוב קפ + אשר רוזנבלטרות קפמ 3יעקב ברוסליהי חיון קפצ 3ארין תג'ר 35 + בספלצ'יק מיכלדביר אלוני טנועם ויזל קפצ 3צחי מדינהפישמן עופר + ליהי חיון קפצ 3
24גארין תג'ר 35דביר אלוני טנועם ויזל קפצ 3רות קפמ 3שירה לבשטיין קפ + אשר רוזנבלטאלינור גרינבלט + בתיה קרבוצוב קפאור הרשקו קפצ 3שי שפק קפמ 3איתי אשר קפצ 35 + בספלצ'יק מיכליובל גולן קפצ 3הדר ל
25דסלע אורי + איתי אשר קפצ 35ברוכי שניר + שי שפק קפמ 3אור הרשקו קפצ 3 + אשר רוזנבלטליהי חיון קפצ 3נועם ויזל קפצ 3בתיה קרבוצוב קפיובל גולן קפצ 3שירה לבשטיין קפרות קפמ 3נויהארין תג'ר 35
26האשר רוזנבלטשירה לבשטיין קפיובל גולן קפצ 3ארין תג'ר 35נעה ב
27ואור הרשקו קפצ 3ארין תג'ר 35קלמה אביאיתי אשר קפצ 35יובל גולן קפצ 3שיר ד + ברק גרפונקלנועם ויזל קפצ 3ליהי חיון קפצ 3ברוכי שנירניקול + ליאן
28שליהי חיון קפצ 3אור הרשקו קפצ 3שירה לבשטיין קפנועם ויזל קפצ 3מיכל ח + ענבראיתי אשר קפצ 35אור שלמה + מאיה כ
ראש השנה29אשמרית
ראש השנה30בשקד אלבז + מעין שליטאיתי כהן
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 09:05 21/09
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.